آیا شیوه نوشتن تغییر خواهد کرد؟

آیا شیوه نوشتن تغییر خواهد کرد؟

من با خودم عهد کرده بودم که در سال جدید حداقل یک کتاب الکترونیکی را کامل بخوانم.

اینکه تاکنون از عهده این کار برنیامده بودم واقعیت شرم آوری بود که سعی می کردم همیشه از چشم دیگران پنهانش کنم. هرچه باشد من در شغلی فعال هستم که بسیار با تکنولوژی های جدید سروکار دارد و تا حالا سی دلار هم خرج خرید کتاب های الکترونیکی روی آی پد و آی فون کرده ام. با تمام این ها هیچ وقت نمی توانستم بیشتر از یک فصل از چنین کتاب هایی را بخوانم. ادامه مطلب

طراحی و اجرا:میهن الکترونیک