کانال تلگرام چاپ رادیکال

خدمات دانشجویی

خدمات دانشجویی موسسه چاپ رادیکال:

خدمات دانشجویی

  • مشاوره و تنظیم پایان نامه
  • پلات
  • مشاوره در پروژه های دانشجویی
  • زیراکس دانشجویی
  • انجام تحقیق و مقاله
  • ترجمه متون لاتین و انگلیسی
  • تایپ
  • پانچ انواع کتاب و جزوه
طراحی و اجرا:عصر