کانال تلگرام چاپ رادیکال

خدمات اینترنتی

خدمات اینترنتی

انجام کلیه خدمات اینترنتی شامل: انواع ثبت نام های اینترنتی دانشگاه ها،ثبت نام آزمون های استخدامی،پرینت و پرداخت قبوض،پرینت سوابق بیمه و…

طراحی و اجرا:عصر